Jesteś w: » Aktualności

Szanowni Państwo,

przedstawiamy końcowy raport dot.  jakości współpracy UM Jelenia Góra z lokalnymi organizacjami pozarządowymi wraz z ewaluacją. Raport powstał po zebraniu danych od uczestników spotkania autodiagnozującego, które odbyło się 29.06.2015 r. w Książnicy Karkonoskiej w ramach projektu  „Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

raport do pobrania- kliknij

 

 


Szanowni Państwo,

poniżej udostępniamy raport po spotkaniach konsultacyjnych które odbywały się w ramach projektu  „Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

raport do pobrania

 

 


Zapraszamy do udziału w szkoleniu

„Obowiązki NGO wobec US i ZUS”

 

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze, prowadzony przez Fundację „Jagniątków”  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu jeleniogórskiego na bezpłatne szkolenie.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 (czwartek) w godz. 15.00-18.00 w Urzędzie Miejskim w Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 w sali narad piętro I, które poprowadzi Pani Anna Gieruk z Urzędu Skarbowego oraz specjalista ds. ubezpieczeń - Agnieszka Gałkowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

   Tematy szkolenia:

 

15:00 – 16:25 Wprowadzenie, Obowiązki wobec ZUS min.: Rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawidłowego zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, sprawozdawczość, obowiązki wobec ZUS wynikające z zawartych umów.

 16:25 – 16:35 - Przerwa kawowa

 

 16:35 – 18:00  Obowiązki wobec US min. : Rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie prawidłowego obliczenia podatku dochodowego, sprawozdawczość, obowiązki wobec US wynikające z zawartych umów. Podsumowanie szkolenia

 

Szkolenie realizowane  jest w ramach projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego finansowanego z budżetu Samorządu  Województwa Dolnośląskiego. 

 

Wypełniony kwestionariusz prosimy przesłać najpóźniej do 24 czerwca 2015r. do godziny: 14:00 jednym z trzech poniżej opisanych sposobów:

Ø  drogą pocztową na adres siedziby Fundacji „Jagniątków”, Jelenia Góra 58-500, ul. Górna 10-11

Ø  faxem pod nr 75 64 60 222

Ø  pocztą elektroniczną - proszę przesłać na adres mailowy ewelina.gron@jagniatkow.org.pl

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się

mailowo ewelina.gron@jagniatkow.org.pl

lub telefonicznie z Ewelina Groń pod nr tel. 699 993 047

 

Podczas szkolenia zapewniamy: poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.

 

UWAGA! Uczestnik na własny koszt musi sobie zapewnić dojazd  


UWAGA!!!Już wkrótce Konferencja Trójsektorowa i II Targi Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania się na konferencję 29 V 2015 r. w Książnicy Karkonoskiej pod adresem inkubatorngo@jagniatkow.org.pl oraz do uczestnictwa w Targach NGO na Placu Ratuszowym 30 V 2015 r. 13.00-18.00

WIELKA MOBILIZACJA- II Jeleniogórskie Targi Organizacji Pozarządowych

Poszukiwani WOLONTRAIUSZE!!!

 

 

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować iż od marca jest możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji i doradztwa dla organizacji pozarządowych. Wsparcie skierowane jest do: członków, wolontariuszy lub pracowników organizacji pozarządowych z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej i funkcjonowaniem III Sektora w Polsce.

 

Zakres udzielanego wsparcia doradczego:

• pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania dla NGO ( min. dotacje unijne, dotacje krajowe,  fundusze pożyczkowe)

• konsultacje wniosków o dofinansowanie

• elementy księgowości, w tym: sprawozdawczość/rozliczanie projektów/rozliczenia wewnątrz organizacji

• partnerstwa międzysektorowe i współpraca między organizacjami

• zakładanie organizacji, w tym: obowiązki rejestracyjne, statut, wnioski do KRS

 

   Doradztwo realizowane jest osobiście, mailowo lub telefonicznie. Istnieje możliwość dojazdu do siedziby/biura Państwa organizacji i udzielenia wsparcia na miejscu.

 

Wsparcie infrastrukturalne - możliwość skorzystania z:

      sali konferencyjnej wyposażonej w min. : tablicę flipchartową, projektor

•     zaplecza lokalowego

•    stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu

•    skanera, ksera, drukarki (możliwość wydruku formatu A4 i A3)

 

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy
dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze
ul. Górna 10-11, II piętro pok.25
58-500 Jelenia Góra

Tel. 69 999 30 47, 75 64 60 222

ewelina.gron@jagniatkow.org.pl

 

dpkdjgora@gmail.com

 

www.inkubatorngo.info

 

www.facebook.com/FundacjaJagniatkow

 

www.facebook.com/inkubator.jeleniagora

 

https://pl-pl.facebook.com/JeleniogorskieNGO

 

Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek      09.00-12.00
Wtorek               12.00-19.00
Środa                  09.00-12.00

Czwartek            12.00 - 19.00


Szanowni Państwo,
Fundacja Jagniątków wraz z Urzędem Miasta Jelenia Góra i Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych zaprasza do konsultacji projektu dokumentu pn. Raport z diagnozy stanu współpracy jednostek samorządy terytorialnego i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze. Uwagi, propozycje i opinie należny zgłaszać za pomocą formularza. Projekt Raportu i formularz dostępne są poniżej. Anonimowo zgłoszone propozycje, uwagi i opinie nie będą rozpatrywane. Wypełniony formularz należny przesłać elektronicznie na adres maciej.zawierucha@jagniatkow.org.pl lub dostarczyć do biura Fundacji Jagniątków, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra do 27.02.2015r.

Raport

Formularz konsultacji doc

Formularz konsultacji pdf

 


Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem  diagnozy stanu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze.

Raport z diagnozy jest pierwszym tego typu dokumentem, który obrazuje stan dotychczasowej współpracy i relacji pomiędzy jeleniogórskimi Organizacjami Pozarządowymi a Urzędem Miasta oraz jego jednostkami. Praca nad dokumentem rozpoczęła się we wrześniu 2014 r. Grupa robocza ds. raportu składała się z czterech osób –przedstawicieli NGO działających  w różnych obszarach społecznych.

 W związku z realizacją projektu Fundacja „Jagniątków” zatrudni od 1 X.201 4 r. specjalistę ds. rekrutacji i szkoleń.

Zakres obowiązków:

 • rekrutacja uczestników,
 • organizacja szkoleń i kontak z uczestnikami,
 • prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • bieżące monitorowanie wydatków,
 • opisywanie faktur,
 • sporządzanie bieżących analiz i sprawozdań,
 • prace biurowe

Wymagania: doświadczenie przy organizacji i koordynacji szkoleń, doświadczenie w realizacji projektów, znajomośc rozliczeń -wniosek o płatność, pefs, samodzielność i nastawienie na realizację celów.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883),
 • list motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres inkubatorngo@jagniatkow.org.pl do dnia 28.09.2014 r.


 


Fundacja „Jagniątków”, Miasto Jelenia Góra oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie:

 
Modelowa współpraca administracji publicznej  i organizacji pozarządowych

 


Termin: 30.09-01.10. 2014 r., rozpoczęcie godz. 9.30
Miejsce: Karpacz Pensjonat TOREJA
przy ul. Sarniej 4

 Dla kogo?

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które:
- pracują w szkole, bibliotece, ośrodku kultury, urzędzie miasta lub innej jednostce administracji publicznej lub
-  są przedstawicielem organizacji pozarządowej (również wolontariuszem)  

 Po co?
Dzięki udziałowi w szkoleniu:

- każdy uczestnik będzie miał możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami w sferze współpracy i relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi o sektorem samorządowym
- uczestnicy zastanowią się w jakich obszarach oraz w jakim stopniu podejmowana jest współpraca a także zidentyfikują obszary oraz przyczyny braku współpracy
- przekazana zostanie wiedza na temat mechanizmów i narzędzi służących doskonaleniu wzajemnych relacji oraz sposobów ich wdrażania w życie

Zapewniamy:

- zajęcia merytoryczne pod opieką wykwalifikowanych trenerów:
dr Andrzej Ferens - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii
dr Beata Springer - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Adiunkt w Wydziale Humanistycznym, w Instytucie Politologii Uniwersytet Zielonogórski
- nocleg
- wyżywienie
- materiały szkoleniowe

- certyfikat ukończenia szkolenia


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać  do 24.09.2014 r.  mailem na adres inkubatorngo@jagniatkow.org.pl, faksem pod nr 75/646 02 22 lub dostarczyć osobiście do biura organizatora.

TEMATYKA SZKOLENIA

DZIEŃ 1 (wtorek)

9:30-11:00

1.       Powitanie uczestników, prezentacja projektu.

2.       Przedstawienie prowadzących i uczestników zajęć: autoprezentacja.

3.       Wprowadzenie – Cele projektu. Program szkoleń. Cele zjazdu. Metody pracy.

4.       Program zjazdu szkoleniowego.

5.       Przekazanie podstawowych informacji dotyczących modelu współpracy pomiędzy JST a NGO. Skrótowa charakterystyka trzech płaszczyzn modelu współpracy

11:15-12:45

 1. Zasady współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi.

13:00-14:30

 1. Konsultacje społeczne: aspekty formalno – prawne. Techniki i narzędzia konsultacji społecznych.

16:30-18:00

 1. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych.

 

DZIEŃ 2 (środa)

9:00-10:30

1.       Inicjatywa lokalna – jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

10:45-12:15

1. Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności. Partnerstwo lokalne

12:30-14:00

 1. System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych

14:15-15:45

1. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja na temat korzyści płynących ze szkolenia. Wnioski – co było ciekawe, interesujące i twórcze, czego zabrakło na szkoleniu. Pożegnanie uczestników. 

 

 

Forma prowadzenia zajęć.

                Zajęcia będą miały formę warsztatów, prowadzonych metodami interaktywnymi, aktywizującymi uczestników szkolenia. Zostaną wykorzystane środki audiowizualne, gry dydaktyczne, testy, studia przypadków pozwalające także na zweryfikowanie umiejętności nabytych w trakcie zajęć.

Szkolenie jest organizowane w związku z realizacją projektu pn. „Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze” . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


Fundacja "Jagniątków", Miasto Jelenia Góra oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na BEZPŁATNE DWUDNIOWE SZKOLENIE dotyczące wiedzy na temat "Modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych", organizowane w dniach 25-26 sierpnia 2014 r. w Karpaczu w Pensjonacie TOREJA przy ul. Sarniej 4.


Szkolenie szkierowane jest do osób reprezentujących jednostki organizacyjne Miasta Jelenia Góra - samorządu terytorialnego (przedstawicieli wydziałów Urzędu Miasta Jelenia Góra, MDK-u, JCK-u, szpitali, itp.) oraz wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Jelenia Góra.


Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy przesyłać wypełniając formularz zgłoszeniowy, deklarację osobową i deklarację organizacji/instytucji uczestnictwa w projekcie (poniżej) do dnia 15 sierpnia drogą mailową na adres lucyna.wojcieska@jagniatkow.org.pl, faksem pod nr 75/64 60 222 lub dostarczyć do biura organizatora - Fundacji "Jagniątków". Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie w dniu 20 sieronia oraz otrzymają szczegółowy plan szkolenia.


Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu form współpracy oraz możliwości ich wdrażania pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miasta Jelenia Góra i jego jednostkami organizacyjnymi.


ZAPROSZENIE ->>>>

REGULAMIN SZKOLENIA ->>>>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ->>>>

DEKLARACJA OSOBOWA ->>>>

DEKLARACJA ORGANIZACJI/INSTYTUCJI ->>>>

 


 

I JELENIOGÓRSKIE TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH JUŻ ZA NAMI

 

14.06.2014, PLAC RATUSZOWY, JELENIA GÓRA

 

 

14-go czerwca 2014 roku na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyły się I Jeleniogórskie Targi Organizacji Pozarządowych, a w Książnicy Karkonoskiej Konferencja Trójsektorowa, w ramach której odbyły się trzy panele:

 1. Pierwszy panel pn. "Wolontariat a biznes - Współpraca firm z organizacjami pozarządowymi, wolontariat pracowniczy" poprowadził Artur Mazurkiewicz - Prezes Zarządu Heapmail Internet Solutions Sp. z o. o. w Wałbrzychu oraz Sudeckiego Związku Pracodawców
 2. Drugi panel pn. "Dobre przykłady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi" poprowadził Bartosz Jędrzejczak - kierownik biura pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych przy Urzędzie Miasta w Koninie
 3. Trzeci panel pn. "Okiem NGO - współpraca organizacji pozarządowych z biznesem i samorządem" poprowadziła dr Agata Bulicz - socjolog, wykładowca akdemicki, trenerka i doradczyni Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

                     

 

 

                     

 

Targi otworzył Prezydent Miasta Jelenia Góra Marcin Zawiła i Prezes Fundacji "Jagniątków" Sławomir Wieteska. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 jeleniogórskich organizacji pozarządowych. Mieszkańcy Jeleniej Góry mieli okazję zapoznać się z najaktywniej działającymi stowarzyszeniami i fundacjami. Każda z organizacji przygotowała szereg informacji o swojej działalności oraz chętnie odpowiadała na pytania zainteresowanych osób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in.: mini pole golfowe Stowarzyszenia Sportowego Golf Klub Jelenia Góra, na którym można było spróbować swoich sił, wielka szachownica Stowarzyszenia Piechowice, stacjonarny rower Karkonoskiego Stowarzyszenia Cyklistów z możliwością przejazdu na 3 km wirtualnej trasie. Można było również wsiąść do łodzi Stowarzyszenia Klub Żeglarski HORYZONT oraz zapoznać się z profesjonalnym sprzętem żeglarskim. Aeroklub Jeleniogórski eksponował swoje modele szybowców, także w powietrzu, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego z Jeleniej Góry przygotował zagadki przyrodnicze a gości swojego stoiska częstował produktami z dziczyzny. Stowarzyszenie Jeleniogórska Promenada Bobru zapraszało na piknik, który odbywał się w tym czasie przy Bobrze, a Stowarzyszenie Gildia Przewodników Sudeckich na Wielkie Wędrowanie, które odbędzie się w najbliższych dniach.

 

Dla amatorów fotografii czekały Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, które planuje przygotować wystawę zdjęć zrobionych m.in. uczestnikom Targów oraz Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii, dzięki któremu można było zapoznać się z metodami i technikami fotograficznymi, np. cyjanotypią. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jeleniej Górze prowadził warsztaty udzielania pierwszej pomocy.Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych Pomocna Dłoń prezentowało dzieła swoich członków i podopiecznych oraz promowało sierpniową wycieczkę na Śnieżkę, Stowarzyszenie Pegaz zaprezentowało swój dorobek oraz zakres działań, które prowadzą na rzecz Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego, na stanowisku Fundacji "Jagniątków" dyżurował i bezpłatnie udzielał porad doradca organizacji pozarządowych i osób fizycznych zainteresowanych założeniem organizacji.

 

Na uczestników czekało jeszcze wiele innych atrakcji, których nie sposób wymienić. Przebieg Targów ubogaciły liczne imprezy towarzyszące, swoje działania zaprezentowało m.in. Miasteczko Aktywności Młodych oraz Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze wraz z MONAR-em, Strażą Miejską i Szpitalem MSW. Odbyły się również występy podopiecznych Fundacji "Bliżej Gwiazd" - Joanny Zamojskiej i Renaty Galik oraz zespołu "Sybiraczki i Kresowianie". Fundacja "Jagniątków" dziękuje wszystkim wystawcom i zaprasza do uczestnictwa w przyszłym roku. I Jeleniogórskie Targi Organizacji Pozarządowych zrealizowano w ramach projektu "Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

                    

 

 

                   

 

 

                    

 

 

                    

 

 

                    

 

 

                    

 

 

                    

 

 

                    

 


 

 

1. Formularz zgłoszeniowy na I Jeleniogórskie Targi Organizacji Pozarządowych

2. Regulamin Targów

 


 


     Fundacja „Jagniątków”  w partnerstwie z Miastem  Jelenia Góra i Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych podjęła działania mające na celu zwiększenie zakresu i poprawę jakości współpracy jeleniogórskich organizacji pozarządowych i administracji samorządowej. Działania projektowe pomogą przedstawicielom organizacji pozarządowych i instytucji publicznych dokonać oceny jakości dotychczasowej współpracy i wzajemnych relacji. Nawiązanie dialogu ma na celu skłonić obie strony do wymiany doświadczeń oraz wypracowania i wdrożenia pomysłów na dalsze, efektywne współdziałanie.

   

    Serdecznie  zapraszamy przedstawicieli NGO oraz organów administracji publicznej do udziału w projekcie poprzez:

 • aktywne uczestnictwo w procesie diagnozy obecnego stanu współpracy NGO i JST, dzięki wypełnieniu ankiety,  która jest dostępna pod poniższym linkiem: http://ankieta.jagniatkow.pl/ a także w biurze Fundacji Jagniątków
 • udział w spotkaniach dotyczących diagnozy wzajemnych relacji NGO i JST
 • udział w warsztatach konsultacyjnych oraz korzystanie z konsultacji indywidualnych dotyczących modelowej współpracy NGO i JST realizowanych przez Fundację Jagniątków
 • wspólne opracowanie i wdrożenie standardów współpracy NGO i JST, wprowadzenie ich do Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi
 • uczestnictwo w grupach tematycznych oraz w targach NGO organizowanych wspólnie z Miastem Jelenia Góra,
 • udział w Grupie Roboczej ds. standardów współpracy – grupa składać się będzie z  przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych, będzie inicjować, koordynować i monitorować wspólne działania na rzecz opracowania i wdrożenia modelowych standardów współpracy. Grupa Robocza będzie wspierać ocenę realizowanych dotychczas przez Urząd Miasta Jelenia Góra działań konsultacyjnych oraz diagnozę potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych.

    Jednocześnie Fundacja Jagniątków zaprasza do korzystania z usług Inkubatora NGO. Jest to prowadzony w ramach projektu Ośrodek Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych, w którym znajdą Państwo pomoc zarówno doradczą oraz infrastrukturalną związaną z bieżącą działalnością NGO.

Fundacja „Jagniątków”

Inkubator NGO

ul. Górna 10-11

58-500 Jelenia Góra

75 646 02 22, 699 993 047

e-mail: inkubatorngo@jagniatkow.org.pl

 

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Fundacja "Jagniątków" w ramach projektu "Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zaprasza do składania ofert na zapytanie dotyczące budowy narzędzia elektronicznego- sondażu on-line wraz z umieszczeniem go na stronie internetowej wskazanej przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poniższych załącznikach:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Ankieta
 4. Narzędzie do analizy ankiet
 5. Przykład analizy

 

UWAGA,ZMIANA ADRESU SIEDZIBY FUNDACJI "JAGNIATKÓW"!

 

Informujemy, że od 26.11.2013 r. siedziba Fundacji "Jagniątków" mieści się przy ul. Górnej 10-11   (I piętro), 58-500 w Jeleniej Górze

 

Fundacja "Jagniątków" od maja 2013 r. realizuje projekt „Karkonoskie Rady Seniorów” w ramach  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

 

Projekt zakłada cykl spotkań i warsztatów, dzięki którym osoby po 60 będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, a przez to aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

 


UWAGA !!!

 

Został przedłużony termin przesyłania zgłoszeń do projektu "ARTyści w akcji".

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


 

Klub Wolontariusza z Jeleniej Góry we współpracy z Fundacją Jagniątków serdecznie zaprasza do udziału w projekcie edukacyjno- kulturowym „ARTyści w akcji” dofinansowanym ze środków programu „Młodzież w działaniu”.

Projekt „ARTyści w akcji” jest inicjatywą młodzieżową, która ma na celu zachęcić młodych licealistów do wyrażania swojej opinii nt. problemów współczesnego świata tj.: globalizacja, rasizm i ksenofobia, uzależnienia. Jednym z jego głównych celów jest mobilizowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym w swoim środowisku lokalnym. Zadaniem każdego uczestnika będzie wzięcia udziału w serii 4 spotkań warsztatowych, podczas których zapoznani z przedstawioną powyżej tematyką, będą tworzyć oni obrazy prezentujące dany temat.

Projekt „ARTyści a akcji” jest projektem krótkoterminowym, trwającym od czerwca do września 2013 roku. Trzydzieści osób- uczniów, studentów weźmie udział w czterech jednodniowych spotkaniach warsztatowym dot. wyżej wymienionej tematyki. Podczas każdego spotkania uczestnicy będą malować obrazy, które obrazować będą ich sposób rozumienia danego problemu. Następnie stworzone przez uczestników prace prezentowane będą podczas zorganizowanej przez nas wystawy. We wrześniu odbędzie się spotkanie ewaluacyjne projektu, podczas którego w pełnym gronie wszyscy spotkamy się, aby podsumować projekt, podzielić się swoimi wrażeniami i ocenić nasze działania.

Harmonogram projektu:

24.05.2013- pierwsze spotkanie, podczas którego uczestnicy zajmować się będą tematyką globalizacji

01.06.2013- drugie spotkanie poświęcone rasizmowi i ksenofobii

22.06.2013- spotkanie, podczas którego pracować będziemy nad problemem uzależnień

06-07.2013- ostatnie spotkanie, podczas którego powstaną działa naszego miasta marzeń

15.07.2013-15.08.2013- wystawa prac malarskich


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - pobierz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - doc


 

 

 


Wyniki konkursu na logo Wolontariatu Jeleniogórskiego

Komisja w składzie:

Pan Rafał Biesiada - reprezentant Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

Pani Ligia Jamer - prezes Jeleniogórskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

Pani Urszula Ragucka - przedstawiciel Wydziału Dialogu Społecznego Urzędu Miasta Jelenia Góra

Pani Marzena Sobaszek - Doradca Inkubatora NGO Jelenia Góra, reprezentant Fundacji "Jagniątków"

Pani Elżbieta Wardzała - aktywna jeleniogórska wolontariuszka, członek Polskiego Związku Głuchych

dnia 25.02.2013 r. wyłoniła zwycięzców konkursu na logo Wolontariatu Jeleniogórskiego.

 

I miejsce zostało przyznane panu Piotrowi Felszyńskiemu

 

II miejsce pani Marcie Weinke

 

III miejsce pani Annie Zagórskiej

 

Wybrane logo Wolontariatu Jeleniogórskiego

 

I miejsce w konkursie na logo Wolontariatu Jeleniogórskiego

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie.

 

 

 

Uwaga konkurs na logo Wolontariatu Jeleniogórskiego!

Inkubator NGO prowadzony przez Fundację „Jagniątków” zaprasza wszystkich do udziału w konkursie na logo Wolontariatu Jeleniogórskiego. Zwycięzca otrzyma tablet, za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca również są przewidziane nagrody.


Zgłoś swojego wolontariusza! Gala Wolontariatu w Jeleniej Górze

Fundacja „Jagniątków” prowadząca Inkubator NGO w Jeleniej Górze w związku z wydarzeniem o nazwie „Gala Wolontariatu” zorganizowanym w ramach Obchodów Dnia Wolontariusza zaprasza wszystkie instytucje oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania zasłużonych wolontariuszy, którzy zostaną następnie nagrodzeni na uroczystej Gali Wolontariatu w dniu 28 lutego 2013r.


Współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi

Fundacja "Jagniątków" oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają na konferencję, będącej początkiem dyskusji nad Wieloletnim Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Jeleniej Górze.


Nabór na wolne stanowsko pracy


Fundacja "Jagniątków" poszukuje kandydatów na  następujące stanowska pracy:

1. Doraca/Doradczyni w zakresie funkcjonowania NGO

2. Animator/-ka inkubatora NGO


Fundacja Jagniątków na Forum Organizacji Pozarządowych w Wałbrzychu
Ponad 30 osób przybyło dzisiaj na Forum Organizacji Pozarządowych w Wałbrzychu zorganizowane w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego.

Nieruchomości na sprzedaż

Oferujemy do sprzedaży malowniczo położoną nieruchomość o dużym potencjale- istnieje możliwość przebudowy na hotel, pensjonat lub ośrodek wczasowy. Nieruchomości położone w dzielnicy Jagniątków w Jeleniej Górze.


Konsultacje "Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO w 2012 r"

Departament Pożytku Publicznego przedstawił dokument prezentujący proponowane zmiany do: „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich". Na tej podstawie stworzone zostaną „Zasady..." na 2012 r.

 

 


Fundacja "Jagniątków" wraz ze Stowarzyszeniem Pegaz prowadzą Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy!

Punkty doradcze działają już w Twojej okolicy.  W kwietniu 2011 r. w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego" rozpoczęło działalność 10 nowych Punktów Konsultacyjno - Doradczych na terenie Dolnego Śląska. Projekt realizowany jest w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Sieć obejmuje całe województwo dolnośląskie.

 


Rekrutacja do projektu "Można Inaczej"

Fundacja "Jagniątków" wraz z Fundacją "Merkury" zapraszają wałbrzyską młodzież na bezpłatne warsztaty.Galeria

Informacje o projekcie
strony internetowe Jelenia Góra, Jagniątków HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.plCZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Strona powstała w ramach Projektu "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie jeleniogórskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego